Menu

Các phương tiện truyền thông khoa học Anglo-Saxon và tiếng Pháp được công bố trong những ngày gần đây điều đó cảnh báo chống lại “nguy hiểm” của một chế độ ăn chay. Theo các bài báo, ăn thịt tăng nguy cơ ung thư và bệnh tim. Có thật chế độ ăn chay làm giảm sự ...

Read More

Để vượt qua các cuộc phỏng vấn “Các cuộc thi uống trong những trường lớn không thể chuẩn bị trong ba ngày, chúng tôi phải giải quyết càng sớm càng tốt”, Christine Di Domenico, Phó giáo sư tại Trường Quản lý (EM) của Lyon, nơi cô cũng là nói chịu trách nhiệm cho việc mở ...

Read More